De enige echte keuze is je eigen keuze


- from this website

Je eigen keuze. Het wordt zo vaak gebruikt, het woord 'keuze' in combinatie met 'eigen'. Maar wanneer is een keuze echt eigen? Je zou kunnen zeggen dat alle beslissingen die je neemt, je eigen beslissingen zijn, maar naar mijn idee is er wel degelijk een onderscheid.

Het verschil zit hem in wat je motiveert tot het nemen van je besluit. Maak je een keuze op basis van wat jij zelf wilt en wat goed is voor jou en je omgeving of geeft dat wat de buitenwereld van je verwacht de doorslag?

Easy peasy denk je, dat moet optie a zijn. En ja, dat is inderdaad het goede antwoord. Want keuzes die je maakt op basis van wat jou motiveert en wat bij jou past, zullen duurzamer zijn. Je hebt geen extra stimulans nodig hebben om je beslissing door te zetten. ¹

Het moeilijke zit hem echter in het bewust zijn van de twee krachten tijdens het keuzeproces. Veel keuzes maak je niet eens bewust, extra moeilijk dus om door te hebben welk spoor je volgt.

Om een echte 'eigen keuze' te maken is het daarom van belang te weten wát je motiveert, beweegt en wat goed voor je is. Stel jezelf tijdens het nemen van beslissingen de vraag wat je hoopt dat het resultaat je oplevert en hoe gelukkig je daar van wordt. Het is van groot belang jezelf goed te kennen bij het maken van je keuze. Of iemand te kunnen raadplegen die jou goed kent.

Zo heb ik bij een vorige werkgever zelf voor de keuze gestaan manager te worden van een afdeling. In eerste instantie was het niet eens zozeer een keuze, het was een traject waar ik langzaam werd 'voorgestorteerd' voor de functie. Er was eigenlijk geen vraag geweest, geen bewuste keuze om manager te worden. Ik had een relevante opleiding, was goed in m'n werk en dus ging het zo'n beetje vanzelf. ²

Gelukkig was daar een oplettende collega die mij goed kende en mij de juiste vragen stelde. Daardoor ging ik nadenken over die volgende stap en kwam ik er achter dat deze stap niet goed zou zijn. Niet goed voor mij en evenmin goed voor de mensen aan wie ik leiding zou moeten geven.

Had ik het traject bewuster doorlopen en mezelf de vraag gesteld of manager zijn en de taken en verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken mij motiveren, dan was het antwoord een hartgrondig 'nee' geweest. Het was alleen een 'ja' geworden als ik me had laten leiden door dat wat mijn omgeving had verwacht.

Gelukkig was er nog tijd om me te bedenken en oprecht mijn eigen keuze te maken.

Ken jij jezelf goed genoeg om je eigen keuzes te kunnen maken?

Quote Stephen Covey Motivation blog Xelvin

1 Zie ook Wikipedia - Intrinsieke en extrinsieke motivatie

2 Dit fenomeen, waarbij medewerkers die goed functioneren worden gepromoveerd naar een leidinggevende functie, wordt ook wel 'the Peter Principle' genoemd.

 

Quote Motivation is a fire from within

Comments

No comments found.

Signin

Login with FacebookLogin with TwitterLogin with LinkedIn

Forgot your password?   Register

Previous item:

Grijp deze kans!

Draag jij graag een steentje bij aan het geluk van mensen in hun werk?

about 1 year ago - from this website

« Xelvin news summary